Het leven nu, over levenskunst
Johan Temmerman – God en Spinoza. Atheïsme, pantheïsme of spinozisme?

Over de Joods-Nederlandse filosoof Benedictus Spinoza (1632-1677) is al erg veel gezegd en geschreven. Vaak was hij de inzet van conflict. Gelovigen verweten hem atheïsme. Anderen catalogeerden zijn filosofie onder de noemer ‘pantheïsme’, als een soort aanbidding van de natuur of het Al. Spinoza zelf wilde van deze labels niets horen. Was Spinoza nu een atheïst, pantheïst of spinozist?

Tijdens deze lezing gaan we op zoek naar wat de filosoof dacht of God en de Bijbel. Tegelijk zullen we merken dat hij in de lijn stond van talloze andere denkers. Als derde niet onbelangrijke aansporing om mee te denken, is zijn ontegensprekelijke actualiteitswaarde. Nu de westerse cultuur uit confessionele ketenen is losgemaakt, blijkt Spinoza’s denken over God en vrijheid uitermate boeiend en inspirerend.

Johan Temmerman (1960) is doctor in de theologie en promoveerde op het proefschrift ‘Profetie en Moderniteit’, een godsdienst-filosofisch onderzoek naar de voorstellingen van waarheid en werkelijkheid in religieuze en seculiere levensbeschouwingen. Hij is decaan van de Faculteit voor Protestantse Godgeleerdheid te Brussel en gespecialiseerd in godsdienstfilosofie en alternatieve christelijke stromingen. Daarnaast is hij actief vrijmetselaar in de Reguliere Grootloge in België.

Praktisch
Donderdag 25 januari 2018.
De deur gaat open om 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur.
Toegang: € 5,00.
Plaats: ‘Het Lam’, Weststraat 37, Aardenburg.