Uit het leven gegrepen
Johan de Vos – Godelieve van Amerika

Johan de Vos werd geboren in een groot katholiek Brugs middenstandsgezin. Uitgerekend zijn vrolijkste zus wil non worden, eerst als missiezuster, maar als dat fysiek te zwaar blijkt, kiest ze voor een contemplatief leven bij de arme klaren, niet dicht bij huis maar in het strengste klooster in de al zo conservatieve Verenigde Staten. Zo trouwt ze twee keer met God. Vanaf dat moment telt voor haar alleen nog de Regel en wordt ze voor het gezin een verre vreemde of godbetert ‘Godelieve van Amerika’.

Godelieve van Amerika overstijgt het portret van een particuliere non en van een particulier gezin, het verhaal biedt een verrassende inkijk in het katholieke ‘Flandre profonde’ van voor en na de Tweede Wereldoorlog. Johan de Vos vertelt dit alles sober met een greep uit markante foto’s uit het familiealbum.

Na haar dood gaat Johan de Vos, een nakomer die zijn zus nauwelijks heeft gekend, op zoek naar zijn diepgelovige zus aan de hand van brieven, talloze privéfoto’s, verhalen van zijn andere zussen en broer en van wat hij nog van Godelieve hoorde en zag tijdens zijn reizen naar Amerika. Eerst is er zijn eigen ongeloof – wie kiest er vrijwillig voor een saai leven achter tralies? – maar zoetjesaan groeien zijn begrip en empathie, ja, zelfs enige bewondering.

Johan De Vos was docent fotografie in het hoger onderwijs, directeur van de Academie voor Schone Kunsten van Sint-Niklaas, fotografierecensent voor o.a. De Standaard, Knack en de Volkskrant, auteur van boeken, ook over fotografie. In het voorjaar van 2016 kwam hij al eens langs bij Golfslag voor zijn verhaal als vrijmetselaar.

Praktisch
Donderdag 22 februari 2018.
De deur gaat open om 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur.
Toegang: € 5,00.
Plaats: ‘Het Lam’, Weststraat 37, Aardenburg.