Golfslag
Zoeken | Vinden |  Doen

In het voorjaar van 2016 startte vanuit de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg een nieuw aanbod van activiteiten, verzameld onder één paraplu. Het project krijgt de naam Golfslag mee, net als de golfslag van de zee, altijd aanwezig, steeds stromend en immer in beweging.

Golfslag biedt en creëert ruimte voor meer gemeenschapszin, gerechtigheid, liefde en bezieling. Het project betrekt daarbij bestaande lokale en regionale organisaties. Uitgangspunt is vrijheid in doen, denken en geloven. Golfslag is er voor iedereen.

Met steun van de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg, de Algemeen Doopsgezinde Sociëteit en Maatschappij van Welstand.

Voor onze privacyverklaring, lees de pagina Privacybeleid.

Missie – Waar staan we voor

Golfslag

  • biedt en creëert ruimte voor meer gemeenschapszin, gerechtigheid, liefde en bezieling
  • betrekt daarbij bestaande lokale en regionale organisaties
  • koestert als uitgangspunt en ‘unique selling point’: vrijheid in doen, denken en geloven

Visie – Waar gaan we voor

Inhoudelijk
Golfslag biedt ruimte aan bezieling en bezinning als organisator van een lokaal en regionaal programma voor Zeeuws-Vlaanderen en de aanpalende Vlaamse grensstreek.

Het project opereert vanuit Zeeuws-Vlaanderen als scharnierregio tussen Vlaanderen en Nederland. Hoewel het gaat om lokale/regionale activiteiten streeft Golfslag naar een landelijke uitstraling.

Cultuur, traditie, levensbeschouwing, saamhorigheid en bezinning vormen de basis voor (ver)binding en gelijkwaardigheid. Binding: het gevoelsmatig verbonden zijn. Verbinding: het verbinden; zich in verbinding stellen met.

Golfslag werkt in een sfeer van vertrouwen en vrij denken met gevoel voor het verleden en oog op de toekomst. Eenvoud en essentie staan voorop.

Organisatorisch
Golfslag creëert ruimte voor personen en groepen als platform voor kleinschalige initiatieven voor Zeeuws-Vlaanderen en de aanpalende Vlaamse grensstreek.