Begin 2016 startte Golfslag met een reeks activiteiten met als motto ‘Zoeken | Vinden | Doen’: gesprekken over levensbeschouwingen, sociaal geïnspireerde doe-bijeenkomsten en stiltewandelingen. Het is er nog allemaal. De afgelopen 2,5 jaar sleutelden we aan de vorm en ook de inhoud van de activiteiten. En dat zullen we ook blijven doen.

Graag gaan we op dinsdagavond 12 juni 2018 met u in gesprek tijdens een inspiratieavond. Wat vindt u van de activiteiten van Golfslag? Hebt u goede ideeën voor de toekomst? Wil je ons een handje komen helpen? Het komt die avond allemaal aan bod.

We trakteren u op een natje en een droogje. We zetten iemand in de bloemetjes. En singersongwriter Tovlock presenteert een liedje dat hij maakte voor de winnares van de wedstrijd die we hielden tijdens het optreden van Tovlock en Theo Ruyter (19 februari 2017).

Bijeenkomst om 19.30 uur in Het Lam, Weststraat 37, Aardenburg.