Sluit een keer per maand je week af in Stilte

Om 20 uur steken we in het historische schuilkerkje een kaars aan. Na drie gongslagen start het stiltemoment. Twintig minuten later geven drie nieuwe gongslagen het einde aan.

Na afloop is er gelegenheid om elkaar te ontmoeten en lezen we een gedicht of een stuk proza. Begeleiding door Mathilde van Duuren en Marijn Vermet.

Een keer per maand (raadpleeg de kalender) van 20.00 tot 21.00 uur. Plaats: Vertoeving Het Lam, Weststraat 37, Aardenburg. Vrijwillige bijdrage.