In het voorjaar van 2016 startte vanuit de Doopsgezinde Gemeente Aardenburg een nieuw aanbod van activiteiten, verzameld onder één paraplu. Het project kreeg de naam Golfslag mee, net als de golfslag van de zee, altijd aanwezig, steeds stromend en immer in beweging. Vanuit Golfslag ontsproot Inloophuis De Samenkamer met een aanbod voor mensen die het soms of vaak wat moeilijker hebben in onze samenleving. En met het aanbod van De Vermaning was het plaatje compleet.

Denken | Beleven | Gesprek

Golfslag laat mensen bij activiteiten niet alleen luisteren en kennis vergaren. We bieden voedsel om na te denken. Een actieve bijdrage tot debat/discussie is een belangrijk middel om te komen tot bezinning over thema’s. Een open sfeer zet mensen aan tot het overschrijden van een drempel. Vanuit het rijke aanbod aan levensbeschouwingen en filosofische uitingen ontstaat dialoog.

Ontmoeten | Informeren | Creatief

Inloophuis De Samenkamer is er voor iedereen en biedt een reeks ontmoetingsmomenten en activiteiten. We zijn er ook voor kwetsbare mensen en gaan het engagement aan om mensen opnieuw met elkaar in contact te brengen. We betrekken iedereen op een actieve en bewuste manier en bieden de mogelijkheden om zelf initiatief te nemen.

Logo De Vermaning

Bezinnen | Bezielen | Stilte

De Vermaning zet mensen aan tot bezinning en bezieling. Het ene kan uit het andere ontstaan, bij voorkeur op een zoekende manier.


Voor onze privacyverklaring, lees de pagina Privacybeleid.


Vertoeving Het Lam
Weststraat 37
4527 BR Aardenburg, Nederland
info@golfslag.eu | www.golfslag.eu

Met steun van Fonds Franciscus/Kansfonds en Doopsgezinde Gemeente Aardenburg

Logo Doopsgezinde Gemeente Aardenburg