© Theo Ruyter

De letterlijke betekenis van mystiek is duister, geheimzinnig, mysterieus en raadselachtig. Figuurlijk is het de weg die naar het bovenzinnelijke voert, gekenmerkt door de tijd en de cultuur waarin deze weg gedefinieerd wordt. Mensen die mystiek bedrijven, gaan in zichzelf op zoek naar de Schepper om er een zo nauw mogelijk band mee op te bouwen. Ze trachten deze toestand te bereiken door meditatie, zelfkastijding, eenzaamheid en ascese. Maar mensen zoeken ook naar de mystiek buiten zichzelf, bijvoorbeeld door contact met de natuur of de kosmos.

De middeleeuwse geestelijke letterkunde staat bol van de mystiek. De mystici trokken zich toen terug uit de wereld: sommige woonden boven op een pilaar (Simon de Pilaarheilige), andere in een hut in het woud, enkele lieten zich inmetselen in een kleine cel zoals de Utrechtse dichteres Zuster Bertken (Bertha Jacobs, ca.1425-1514). Andere belangrijke mystieke schrijvers zijn in De Duitse Meister Eckhart (ca.1260-1327), de Antwerpse dichteres Hadewijch (ca.1200-ca.1270) en de Brusselse priester Jan van Ruusbroec (1293-1381). De Middelnederlandse mystiek was destijds tot ver buiten onze grenzen bekend.

Aan de hand van een reeks citaten uit teksten vertelt Dirk Boone het verhaal van de christelijke mystieke literatuur. De geschriften die middeleeuwse mystici nalieten, beschrijven de weg tot God. De liefde daarvoor neemt soms erotische vormen aan: de nauwe band tussen God en mens kan slechts worden uitgedrukt in termen die zijn ontleend aan de nauwste band die er tussen mensen kan bestaan. Mystieke teksten, zeker die uit de Middeleeuwen, zijn moeilijk. Ze zijn zo persoonlijk dat een buitenstaander er slechts met grote moeite in kan doordringen.

Praktisch
Do 17 januari 2019. De deur gaat open om 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur. Plaats: Het Lam, Weststraat 37, Aardenburg. Toegang: € 5,00.