Denken | Beleven | Gesprek

Golfslag laat mensen bij activiteiten niet alleen luisteren en kennis vergaren. We bieden voedsel om na te denken. Een actieve bijdrage tot debat/discussie is een belangrijk middel om te komen tot bezinning over thema’s. Een open sfeer zet mensen aan tot het overschrijden van een drempel. Vanuit het rijke aanbod aan levensbeschouwingen en filosofische uitingen ontstaat dialoog.

Raadpleeg de kalender voor geplande activiteiten.