Golfslag biedt voedsel om na te denken. Vanuit het rijke aanbod aan levensbeschouwingen en filosofische uitingen ontstaat dialoog. Hiervoor vormen gsprekken en lezingen de basis.

Golfslag laat mensen bij deze activiteiten niet alleen luisteren en kennis vergaren. Een actieve bijdrage tot debat is een belangrijk middel om te komen tot bezinning over thema’s. Een open sfeer kan mensen aanzetten tot het overschrijden van een drempel.

Raadpleeg onze kalender voor geplande activiteiten.